Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
gmina Gać
[Wykazy] nieruchomości do sprzedaży w obrębie Białoboki

Wójt Gminy Gać informuje że dnia 28 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gać oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki

w obrębie Białoboki:
1) 1067/5 o pow. 0,0968 ha
2) 1067/6 o pow. 0,0568
3) 1067/8 o pow. 0,0106 ha
4) 367 o pow. 0,02 ha
5) 1067/4 o pow. 3,10 ha
6) 1061 o pow. 0,06

w obrębie Dębów:

7) 1428 o pow. 0,02 ha