Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Lubaczów
[Wykaz] nieruchomości do sprzedaży położonych w obrębie Lubaczów
Nieruchomości znajdują się przy ul. Sobieskiego oraz przy ul. Mazury w Lubaczowie.

Zarząd Powiatu w Lubaczowie, ul. Jasna 1, tel. 16/632-87-00 informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Lubaczowskiego, położonych w obrębie Lubaczów:
1. przy ul. Sobieskiego – działki nr: 4616/14 o pow. 0,7879 ha i 4616/19 o pow. 0,1744 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1L/00021926/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,
2. przy ul. Mazury – działka nr 4617/14 o pow. 0,0091 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00040285/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz U z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r.