Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Jarosław
[Wykazy] gruntów do sprzedaży w gminie Radymno
działki znajdują się w miejscowościach: Sośnica, Duńkowice, Skołoszów, Chałupki Chotynieckie, Budzyń.

Wójt Gminy Radymno informuje, że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży:
 - działka o numerze 315/3 o pow. 0,1787 ha w miejscowości Sośnica,
 - działka nr 216/4 o pow. 0,3932 ha położona w miejscowości Duńkowice,
 - działka nr 935 o pow. 0,20 ha położona w miejscowości Skołoszów,
 - działki nr 32/1 o pow. 0,19 ha, nr 20 o pow 0,10 ha, nr 27 o pow. 0,26 ha położone w miejscowości Chałupki Chotynieckie,
 - działki nr 313/2 o pow. 0,23 ha, nr 406 o pow. 0,41 ha, nr 408 o pow. 0,26 ha, nr 421/2 o pow. 0,30 ha położone w miejscowości Budzyń 
 - lokal mieszkalny nr 1 wraz ułamkową częścią gruntu działka nr 1131/2 w miejscowości Duńkowice.