Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przeworsk
[Wykaz] o przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowosielcach

Wójt Gminy Przeworsk informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przeworsk został zamieszczony wykaz o przeznaczeniu do wynajmu na czas nieokreślony lokalu użytkowego o pow 82.63 m kw. w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowosielcach. Lokal użytkowy położony jest na działce nr. 3812/3 o pow.0.08 ha objętej KW 39469 stanowiącej mienie komunalne Gminy Przeworsk. Minimalna wysokość stawki czynszu dzierżawnego 8 zł za m kw. plus podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2015 r. w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Przeworsk.