Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz] lokalu przeznaczonego do dzierżawy w 2015 r.
zarządzeniem nr 137/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 15.10.2015 r.

Wójt Gminy Orły informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i sołectwie Orły został wywieszony wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy w 2015 roku Zarządzeniem nr 137/2015 Wójta Gminy Orły z dnia 15.10.2015 r.