Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Jarosław
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości gruntowej (obręb Wietlin)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki:


Lp.  Obręb,
Gmina
 nr działki  Pow. działki
w ha
 nr KW Cena wywoławcza
nieruchomości
Wysokość
wadium
Termin
przetargu
1. Wietlin
Wieś, gm.
Laszki
377/70  0,0751  52720/6  9.100,00  910,00 zł  24.11.2015 r.
godz. 10.00Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 19 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).
Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laszki. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki. itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Terenami Urzędu Gminy Laszki lub tel. (16) 6285046 wew. 116.