Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 113/2018, Poniedziałek 23 kwietnia 2018 r., Jerzego i Wojciecha
Opublikowano
Przemyśl, Medyka
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Medyka)

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 13 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Medyka przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych według ewidencji gruntów jako działki nr:
1) 343 o pow. 0,22 ha;
2) 353 o pow. 0,31 ha;
3) 956 o pow. 0,60 ha.