Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o licytacji zajętych ruchomości
Przedmiotem licytacji jest samochód ciężarowy marki Mercedes-Benz Sprinter 416.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI



Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 05.11.2015 r., o godzinie 10.30 w lokalu znajdującym się pod adresem Urząd Skarbowy w Przemyślu, ul. Lwowska 9A, pok. 107, celem uregulowania należności na rzecz DŹWIERZYŃSKI RAFAŁ JÓZEF, GŁÓWNY INSPEKTOR TRANSPORTU DROGOWEGO, GMINNA SPÓŁDZIELNIA ,,SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W ŻURAWICY, MAŁYSZ JOANNA BOŻENA, NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAROSŁAWIU, ,,SOKOŁÓW” SPÓŁKA AKCYJNA, STUDIO EFEKT SPÓŁKA JAWNA POCIASK JACEK POCIASK KRZYSZTOF, WOJEWODA PODKARPACKI - DELEGATURA W PRZEMYŚLU, odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 11.02.2014 r. należących do GRADOWSKI PIOTR, KOSIENICE 72, 37-713 MAĆKOWICE, samochodu ciężarowego Mercedes-Benz Sprinter 416, izoterma, rok prod. 2005, nr rej. RPR-77LT, kolor biały, o wartości szacunkowej 26,700 zł, cena wywoławcza 20,025 zł

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 05.11.2015 r. od godz. 9.00 do godz. 10.15, ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl (parking Urzędu Skarbowego w Przemyślu). Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. Informację na temat ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 26 09 lub w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu ul. Lwowska 9A, pokój 108.