Życie Podkarpackie nr 03/2017 Życie Podkarpackie nr 03/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 22/2017, Niedziela 22 stycznia 2017 r., Anastazego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w gm. Krasiczyn
obejmującym część działki nr 649/2 o pow. 1.16 ha, położonej w obrębie Zalesie

WÓJT GMINY KRASICZYN

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, oznaczonej jako część działki nr 649/2 o pow. 1.16 ha, położonej w obrębie Zalesie, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.