Życie Podkarpackie nr 50/2017 Życie Podkarpackie nr 50/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 352/2017, Poniedziałek 18 grudnia 2017 r., Gracjana i Bogusława
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Medyka
obejmujących część działki nr 1433/1 o pow. 54 m2.
Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 7 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów, część działki nr 1433/1 o pow. 54 m2 położoną w miejscowości Medyka.