Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Medyka
obejmujących część działki nr 1433/1 o pow. 54 m2.
Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 7 października 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów, część działki nr 1433/1 o pow. 54 m2 położoną w miejscowości Medyka.