Życie Podkarpackie nr 49/2016 Życie Podkarpackie nr 49/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 344/2016, Piątek 9 grudnia 2016 r., Wiesławy i Leokadii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazach nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowoścach Hurko i Siedliska
Działka nr 173/4 o pow. 0,16 ha (Siedliska) działki nr 90/6 i nr 90/7 o łącznej powierzchni 0,23 ha (Hurko)
Wójt Gminy Medyka informuje,

że w dniu 6 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej  www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,  obejmujących działkę nr 173/4 o pow. 0,16 ha, położoną w miejscowości Siedliska oraz działki nr 90/6 i nr 90/7 o łącznej powierzchni 0,23 ha położone w miejscowości Hurko.