Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Przemyśl
[Wykazy] nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Medyce
Część działki nr 437 o pow. 7,37 ha i część działki nr 437 o pow. 1,00 ha, część działki nr 1041 o pow. 1,20 ha i część działki nr 1041 o pow. 0,45 ha
Wójt Gminy Medyka informuje,

że w dniu 9 października 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów, część działki nr 437 o pow. 7,37 ha  i część działki nr 437 o pow. 1,00 ha, część działki nr 1041 o pow. 1,20 ha i część działki nr 1041 o pow. 0,45 ha położone w miejscowości Medyka.