Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] Przetargi ustne, nieograniczone (licytacje)
W dniu 30.10.2015 r. przedmiotem sprzedaży będą nieruchomości w Ostrowie, Hermanowicach, Ujkowicach, Pikulicach, Kuńkowcach, Rożubowicach.

WÓJT GMINY PRZEMYŚL

działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 782 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl przy ul. Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 211, odbędą się  następujące przetargi ustne, nieograniczone (licytacje):

W dniu 30.10.2015 r. przedmiotem sprzedaży będą n/w nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/1 o pow. 0,0484 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.

Cena wywoławcza – 5810,00 zł.  Wadium – 590,00 zł. Minimalne postąpienie – 60,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.00.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/2 o pow. 0,0517 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.

Cena wywoławcza – 6160,00 zł.  Wadium – 620,00 zł. Minimalne postąpienie – 70,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.10.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/3 o pow. 0,0529 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.

Cena wywoławcza – 6300,00 zł.  Wadium – 630,00 zł. Minimalne postąpienie – 70,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.20.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/4 o pow. 0,0559 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.  

Cena wywoławcza – 6580,00 zł.  Wadium – 660,00 zł. Minimalne postąpienie – 70,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.30.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/10 o pow. 0,0364 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.

Cena wywoławcza – 4620,00 zł. Wadium – 470,00 zł. Minimalne postąpienie – 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.40.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 821/11 o pow. 0,0406 ha wraz ze współudziałem wynoszącym 1/8 część w działce nr 821/6 o pow. 0,0351 ha w Ostrowie. VI przetarg.  

Cena wywoławcza – 5040,00 zł.  Wadium – 510,00 zł. Minimalne postąpienie – 60,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 8.50.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki nr 186/4, 186/6 o łącznej pow. 0,38 ha w Hermanowicach.  IV przetarg.

Cena wywoławcza – 45 500,00 zł. Wadium – 4 550,00 zł. Minimalne postąpienie – 460,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 9.00.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki nr 264/2, 5081/3 o łącznej pow. 0,33 ha w Ujkowicach.  IV przetarg.

Cena wywoławcza – 66 300,00 zł. Wadium – 6 630,00 zł. Minimalne postąpienie – 670,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 9.30.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 77 o pow. 0,14 ha w Rożubowicach. IV przetarg.                     

Cena wywoławcza – 5 600,00 zł. Wadium – 560,00 zł. Minimalne postąpienie – 60,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 10.00.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki nr 547/10, 486 o łącznej pow. 15,27 ha w Pikulicach.  III przetarg.

Cena wywoławcza – 286 380,00 zł. Wadium – 28 640,00 zł. Minimalne postąpienie – 2 870,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 10.30.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 266 o pow. 0,13 ha w Pikulicach. III przetarg.

Cena wywoławcza – 4 960,00 zł. Wadium – 500,00 zł. Minimalne postąpienie – 50,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 11.00.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 269/4 o pow. 0,57 ha w Pikulicach. III przetarg.

Cena wywoławcza – 11 920,00 zł. Wadium – 1 200,00 zł. Minimalne postąpienie – 120,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 11.30.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 269/6 o pow. 1,72 ha w Pikulicach. III przetarg.

Cena wywoławcza – 35 360,00 zł. Wadium – 3 540,00 zł. Minimalne postąpienie – 360,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 12.00.

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka nr 376/31 o pow. 1,95 ha w Kuńkowcach. III przetarg.                     

Cena wywoławcza – 50 000,00 zł. Wadium – 5 000,00 zł. Minimalne postąpienie – 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się o godzinie 12.30.

Wadium w w/w wysokościach należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Przemyśl lub na konto Gminy Przemyśl  nr 12203000451110000000907130 w Banku Gospodarki Żywnościowej Oddział w Przemyśl z zaznaczeniem której nieruchomości dotyczy wpłata. Na przetargi w dniu 30.10.2015 r. wadium płatne jest w terminie do dnia 26.10.2015 r. do godz. 14.00.

Warunek wniesienia wadium na podany rachunek będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne wpłyną nie później niż 26.10.2015 r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonej  w ogłoszeniu o przetargu oraz spełnią inne warunki podane w ogłoszeniu o przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce.

Wadium wniesione przez osobę (osoby):

  • która nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
  • która przetarg wygrała – zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży w wyznaczonym miejscu i terminie. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Przemyśl w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój 211 lub telefonicznie pod nr  016 670 48 00 w. 47.

Ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemyśl na stronie www.gminaprzemysl.home.pl/bip.

0 Komentarzy
user
skomentuj
Komentujesz jako: