Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 173/2018, Piątek 22 czerwca 2018 r., Pauliny i Flawiusza
Opublikowano
Jarosław, Korzenica, Gmina Laszki
[Ogłoszenie] II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Korzenicy (gm. Laszki).

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Laszki:

Lp. Obręb, Gmina Nr działek Pow. działek
w ha
Nr KW Cena wywoławcza nieruchomości Wysokość wadium  Termin przetargu
1.  Korzenica,
gm. Laszki
5/8  0,2250 66549/4 13.000,00 zł 1.300,00 zł 10.11.2015 r.
godz. 10.00 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – Sala Konferencyjna Urzędu Gminy.

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 6 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).


Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Laszki.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Terenami Urzędu Gminy Laszki lub tel. (016) 6285046 wew. 116.