Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przeworsk, Gmina Sieniawa
[Informacja] Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Sieniawa 

i n f o r m u j e

że  w  dniu  07.10.2015 r.  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Sieniawie  ul. Rynek  1  oraz  w  miejscowości  Czerce  i  Wylewa  został  wywieszony  wykaz  działek  przeznaczonych  do  sprzedaży  w  formie  przetargu  ustnego  nieograniczonego.

Wykaz  zostaje  wywieszony  na  okres  6 tygodni  tj. do  dnia  19.11.2015 r. 
Szczegółowe  informacje  zawiera  wykaz  lub  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy,  tel. 16-6227063 w. 34.