Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Jarosław
[Przetarg] na zbycie nieruchomości i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
położonego w Radymnie, na os. Wł. Jagiełły o pow. 66,80 m kw.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radymnie
ul. Złota Góra 11 A, 37-550 Radymno, tel. (16) 628 48 60

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości i ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Radymnie, na os. Wł. Jagiełły 1/15 o pow. 66,80 m kw (I piętro) – cena wywoławcza 178 723,00 zł (2675 zł za m kw.) w dniu 8.10.2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w wysokości 17 800 zł na rachunek bankowy Spółdzielni. Minimalny krok postąpienia wynosi 10 zł/m kw. 
Termin zapłaty ceny nabycia do 22.10.2015 r.
Warunki przetargu można uzyskać w biurze spółdzielni lub na stronie www.sm-radymno.pl
Nieruchomość można oglądać w dniach 5 – 7.10.2015 r. w godzinach 8.00 – 14.00