Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 54/2018, Piątek 23 lutego 2018 r., Romany i Damiana
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
znajdujących się w obrębie: Chołowice, Tarnawce, Krzeczkowa oraz Olszany.

WÓJT GMINY KRASICZYN

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie oraz w Sołectwach: Chołowice, Tarnawce, Krzeczkowa i Olszany zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, oznaczonej jako część działki nr 429/7 o pow. 0,99 ha, położona w obrębie Chołowice, działka nr 493 o pow. 2,81 ha, położona w obrębie Tarnawce, działka nr 87 o pow.  1,05 ha, położona w obrębie Krzeczkowa oraz część działki nr 138/6 o pow. 3,59 ha, położona w obrębie Olszany, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.