Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Ogłoszenie o licytacji
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 14.12.2015 r. w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja, stanowiącej własność dłużnika Robert Michalcewicz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że w dniu 14.12. 2015 r. w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja, stanowiącej własność dłużnika Robert Michalcewicz:

działki nr 363 obr. 213 o pow. 0,4156 ha, położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Cegielniana 2A, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00055894/3 – GODZ. 09:30

Suma oszacowania wynosi 175 800,00 zł netto, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 117 200,00 zł netto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 580,00 zł netto.

Wyżej wymienione kwoty są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 364/1 obr. 213 o pow. 0,2055 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, wolnostojącym, parterowym o powierzchni użytkowej 445,00 m2,  położonej: 37-700 Przemyśl, ul. Herburtów, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00071614/5. – GODZ. 09:50

Suma oszacowania wynosi 150 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 546,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 082,00 zł.

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę nr 364/4 obr. 213 o pow. 0,3104 ha, zabudowaną budynkiem magazynowym, wolnostojącym, parterowym o powierzchni użytkowej 949,00 m2, położoną: 37-700 Przemyśl, ul. Herburtów dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00101374/0. – GODZ. 10:10

Suma oszacowania wynosi 285 410,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 190 273,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 541,00 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK S.A. O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium