Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Licytacja nieruchomości
działki zlokalizowane w Ostrowie i Dubiecku, lokal mieszkalny oraz własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Przemyślu.

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Przemyslu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953  kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 02.11.2015 r. o godz. 13.30  w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 , w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:
własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego składajacego z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju o pow. użytkowej 32, 00 m kw. oraz przynależnej piwnicy 2, 85 m kw., stanowiącego własność dłużnika: Ireneusz Tomański, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Opalińskiego 19/87, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00089893/3. Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rekojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 02.11.2015 r. o godz. 13.50  w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 , w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 313/1, dziłaki nr 314, działki nr 315/1, działki nr 316/1 o łącznej pow. 0,2900 ha, położonych: 37-700 Przemyśl, Ostrów, stanowiących własność dłużnika: Iwona Śliwa, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00082068/2. Suma oszacowania wynosi 22 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 965,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiatej sumy oszacowania, to jest  2 262,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 17.11.2015 r. o godz. 08.40  w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 , w sali nr  5, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 372/21 o powierzchni 0,0038 ha oraz działki nr 372/20 o powierzchni 0,2118 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 99,87 m kw. oraz budynkiem garażowo-gospodarczym o powierzchni użytkowej 28,29 m kw., stanowiących wspólność ustawową majątkową małżeńską dłużników: Przemysław Czuryk, Barbara Czuryk, położonych: 37-750 Dubiecko, Przedmieście Dubieckie, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PR1P/00075754/6. 
Suma oszacowania wynosi 321 276,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 957,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiatej sumy oszacowania, to jest 32 127,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

w dniu 08.12.2015 r. o godz. 11.55  w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 , w sali nr  5, odbędzie się pierwsza licytacja:
lokalu mieszkalnego składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., przedpokoju o powierzchni użytkowej  54,30 m kw. oraz piwnicy o pow.  4,60 m kw. stanowiącego w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Leszek Jakubów oraz w 1/2 niewydzielonej części własność dłużnika: Małgorzata Jakubów, położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Glazera 25/14, dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00069116/7. Z lokalem związany jest udział wynoszacy 44/1000 w nieruchomości objętej KW PR1P/00051353/1
Suma oszacowania wynosi 164 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 412,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  16 455,00 zł najpózniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA O.w Prezemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000. Zgodnie z przepisem art.  976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.