Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl, Hurko, Hureczko
[Komornik] Druga licytacja nieruchomości
w postaci działek w miejscowościach Hurko i Hureczko (gm. Medyka)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska
33, tel.: 16 6786752) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu 30 września 2015 r. o godzinie 13.45 w sali nr 103 Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A   nieruchomości w postaci:

1) działek nr 23/5 i 2/8 o łącznej powierzchni 0,69 ha, położonych w Hureczku gm. Medyka stanowiących własność dłużnika: Cap Andrzej, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu o numerze PR1P/00041818/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 17.660,00 złCena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 11.773,33 zł. Wysokość rękojmi: 1.766,00 zł.

2) działki nr 9/2 o powierzchni 1,00 ha, położonej w Hurku gm. Medyka stanowiącej własność dłużnika: Cap Andrzej, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu o numerze PR1P/00049658/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.546,00 złCena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 10.364,00 zł. Wysokość rękojmi: 1.554,60 zł.

Przystępujący do licytacji ww. nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego

PKO BP SA w Przemyślu nr 62102042740000110200026146.