Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 20/2018, Sobota 20 stycznia 2018 r., Fabiana i Sebastiana
Opublikowano
Przemyśl, Gmina Medyka, JAKSMANICE
[Informacja] wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
oznaczonych według ewidencji gruntów obrębu Jaksmanice.

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 4 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl/bip, został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów obrębu Jaksmanice jako działki:

1) nr 104/2 o pow. 0,0413 ha;
2) nr 104/4 o pow. 0,0978 ha;
3) nr 104/5 o pow. 0,0927 ha;
4) nr 104/6 o pow. 0,0490 ha;
5) nr 104/7 o pow. 0,0861 ha;
6) nr 104/8 o pow. 0,0752 ha;
7) nr 104/9 o pow. 0,0630 ha;
8) nr 104/10 o pow. 0,0904 ha;
9) nr 104/11 o pow. 0,0669 ha;
10) nr 105/2 o pow. 0,1270 ha;
11) nr 105/4 o pow. 0,1316 ha;
12) nr 105/5 o pow. 0,0548 ha;
13) nr 105/6 o pow. 0,1297 ha;
14) nr 105/7 o pow. 0,1066 ha;
15) nr 105/8 o pow. 0,0521 ha;
16) nr 105/9 o pow. 0,1286 ha;
17) nr 105/10 o pow. 0,1021 ha;
18) nr 105/11 o pow. 0,0533 ha