Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Druga licytacja lokalu mieszkalnego
położonego w budynku nr 7 przy ul. Kokoszej w Przemyślu, stanowiącego odrębną nieruchomość.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 16 6786752) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, że w dniu 29 września 2015 r. o godz. 09.00 w sali nr 112 Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącego się w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku nr 7 przy ul. Kokoszej w Przemyślu, stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00067623/0. Sprzedaży podlega również związany z własnością ww. lokalu udział w prawie własności wynoszący 159/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi użytkowanie wieczyste działki nr 683 obręb 208 miasta Przemyśla oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PR1P/00060441/1. Ww. lokal położony jest na pierwszym piętrze, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki wspólnej z ubikacją oraz przynależnej piwnicy i komórki, jego łączna powierzchnia wynosi 54,15 m kw. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 84.633,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 56.422,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8.463,30 zł w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmii można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:

PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.