Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o licytacji zajętych ruchomości
Przedmiotem licytacji są: samochód osobowy VW Jetta oraz samochód ciężarowy Fiat Seicento Van.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu,
ul. Lwowska 9A, 37-700 Przemyśl

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Podaje się do publicznej wiadomości, że: dnia 15.09.2015 r. o godzinie 09.00 w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl, p. 107, celem uregulowania należności na rzecz:  
 - Prezydenta Miasta Przemyśla – Zarząd Dróg Miejskich,
 - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu – Urząd Skarbowy w Przemyślu,
 - ZUS Oddział w Rzeszowie – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat ZUS w Przemyślu,
odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu(ach) 12.05.2015 r. należących do Wołoszyn Monika, ul. Artura Malawskiego 25/13, 37-700 Przemyśl. 

Samochód osobowy VW Jetta, rok prod. 2006, nr rej. RP22703, 3UWRG71K16M676794 o wartości szacunkowej 14,800 zł, cena wywoławcza 11,100 zł oraz samochód ciężarowy Fiat Seicento Van 1, 1 rok prod. 2007, nr rej. RP32239, ZFA18700001257922, o wartości szacunkowej 2000 zł, cena wywoławcza 1500 zł. 

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 15.09.2015 od godz. 8:00 do godz. 9.00, ul. Lwowska 9a, 37-700 Przemyśl (parking Urzędu Skarbowego w Przemyślu). Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4500 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny. Informację na temat ruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 16 675 26 07 lub w Urzędzie Skarbowym w Przemyślu, ul. Lwowska 9a, pokój 106.