Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl, Hureczko, Gmina Medyka
[Obwieszczenie] O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko
na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r. poz. 199).

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Medyka

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015 r. poz. 199).

Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Medyka uchwały Nr IX/50/15 z dnia 17 kwietnia 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hureczko. Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, 37-732 Medyka 288, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium