Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg z ogłoszenia] o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Starzyny, przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w Internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych I ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Starzyny, przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powyższe działki uregulowane są w KW Nr PR1L/00026010/7.

Wykaz działek przeznaczonych do przetargu znajduje sie w tabeli poniżej.

nr działki
zbywanej
powierzchnia
(w m2)
cena wywoławcza
netto (w zł)
wadium (w zł) minimalne
postąpienie (w zł)
termin przetargu
4359/76   1200  34560,00  3500,00 350,00  06.10.2015r.
godz. 9.00
4359/57   1200    34560,00 3500,00 350,00 06.10.2015r.
godz. 9.30
4359/58    1200 34560,00 3500,00 350,00 06.10.2015r.
godz. 10.00
4359/59   1200  34560,00  3500,00 350,00 06.10.2015r.
godz. 10.30Do ceny osiagniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności. Przetargi odbęda się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr 6 /sala obrad/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 października 2015 r., w wysokości podanej w tabeli - odpowiedniej dla wybranej działki.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie - 16 632 80 10 w. 35.

nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium