Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Lubaczów
[Wyciąg z ogłoszenia] o II przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Starzyny, przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy ul. Rynek 26, oraz w Internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanych II ustnych nieograniczonych przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Starzyny, przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powyższe działki uregulowane są w KW Nr PR1L/00026010/7.

Wykaz działek przeznaczonych do przetargu znajduje sie w tabeli poniżej.

nr działki
zbywanej
powierzchnia
(w m2)
cena wywoławcza
netto (w zł)
wadium (w zł) minimalne
postąpienie (w zł)
termin przetargu
4359/79  1194   34387,00 3500,00 350,00  06.10.2015r.
godz. 11.00  
4359/80      1128 32486,00 3300,00 330,00 06.10.2015r.
godz. 11.30  
4359/81      1128 32486,00 3300,00 330,00 06.10.2015r.
godz. 12.00
4359/82     1128   32486,00 3300,00 330,00 06.10.2015r.
godz.12.30
4359/83      1148 33062,00 3400,00 340,00 06.10.2015r.
godz. 13.00Do ceny osiagniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności. Przetargi odbęda się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, ul. Rynek 26 – sala nr 6 /sala obrad/. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 października 2015 r., w wysokości podanej w tabeli - odpowiedniej dla wybranej działki.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie ul. Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie - 16 632 80 10 w. 35.