Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego
położonego w budynku nr 1 przy ulicy Reja w Przemyślu odbędzie się 22. września 2015 o godz. 9.00.

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 16 678 67 52) na podstawie art. 955 kpc, ogłasza że w dniu 22 września 2015r. o godz. 09:00 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Przemyślu mieszczącego się w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 1 przy ul. Reja w Przemyślu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00086219/4. Sprzedaży podlega również zwiazany z własnością ww. lokalu udział w prawie własności wynoszący 283/1000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt – działka nr 1237 obręb 207 miasta Przemyśla oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW PR1P/00062857/4. Ww. lokal położony jest na drugim pietrze, składa się z czterech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki, w.c. i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy i garażu, jego łączna powierzchnia wynosi 153,20 m. kw.

Nieruchomość oszacowana jest na kwote: 302.289,00zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwote: 226.71675zł. Przystepujacy do licytacji zobowiązany jest złożyć rekojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwote 30.228,90zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rekojmii można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:

PKO BP SA O/Przemysl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.