Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż samochodu ciężarowego marki Daewoo Lublin 3
typ 332212, rok prod. 2000, nr rej. RP 02266, nr identyfikacyjny VIN SUL332212Y0041566, data pierwszej rejestracji 22.01.2001, rodzaj silnika: 2,4 /ON/, przebieg 278 tys. Cena wywoławcza 2300, – (brutto).

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. 
ul. Płowiecka 8, 37-700 Przemysl
ogłasza pisemny przetarg ofertowy 

na sprzedaż samochodu ciezarowego marki Daewoo Lublin 3 typ 332212, rok prod. 2000, nr rej. RP 02266, nr identyfikacyjny VIN SUL332212Y0041566, data pierwszej rejestracji 22.01.2001, rodzaj silnika: 2,4 /ON/, przebieg 278 tys.  Cena wywoławcza 2300, – (brutto). Wymieniony pojazd obejrzec mozna na terenie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyslu ul. Płowiecka 8 w dniach od poniedziałku do piatku w godz. 7.00-15.00. Szczegółowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu 16 670 74 02 w. 260 lub 513 087 845. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złozenie oferty bedacej załacznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 09.09.2015 do godz. 14.00. Formularz ofertowy mozna pobrac w sekretariacie sprzedawcy, tj. MPEC Przemysl Sp. z o.o. ,ul. Płowiecka 8 w Przemyslu lub ze strony internetowej http://www.mpec.przemysl.pl/ katalog „przetargi’’.

I. Oferta powinna zawierac:

1. Imie i nazwiska lub nazwa oferenta
- adres oferenta
- nr telefonu kontaktowego
- numer PESEL lub NIP oferenta
- date sporzadzenia oferty
- oferowana cene
- oswiadczenie, ze oferent zapoznał sie ze stanem technicznym pojazdu oraz akceptuje warunki udziału w przetargu.
2. Kazdy oferent moze złozyc tylko jedna oferte.
3. Oferty nalezy składac w zaklejonych kopertach z napisem „Przetarg ofertowy – Lublin”,

II.

1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie sprzedajacego w dniu 10.09.2015 o godz. 10.00 przez komisje przetargowa.
2. Oferty cenowe ponizej ceny wywoławczej nie beda rozpatrywane.
3 .Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwieksza cene za przedmiot przetargu.
4. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez wiecej niz jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
5. Nabywca jest zobowiazany zapłacic cene nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty lub w terminie wyznaczonym przez sprzedajacego.
6. Wydanie przedmiotu sprzedazy nastapi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Oswiadczenie o zapoznaniu sie z warunkami wypełnia uczestnik postepowania według załaczonego wzoru.
8. Sprzedajacy nie zada wpłaty wadium.

III. Załacznik nr 1