Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Przemyśl, Gmina Medyka
[Informacja] Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Medyka informuje, że w dniu 6 sierpnia 2o15 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących według ewidencji gruntów część działki nr 631 o pow. 0,12 ha i część działki nr 631 o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Siedliska, część działki nr 1430/7 o pow. 0,0015 ha, część działki nr 1430/7 i część działki nr 1430/13 o łącznej pow. 0,0144 ha położone w miejscowości Medyka.