Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Jarosław, gmina radymno, Skołoszów, Michałówka, Nienowice, Duńkowice, Zamojsce
[OGŁOSZENIE] Wykazy gruntów do sprzedaży

Wójt Gminy Radymno informuje, że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl  wykazy gruntów do sprzedaży: działka zabudowana o numerze 655 o pow. 0,05 ha i działki niezabudowane nr 1034/3 o pow. 0,0175 ha, nr 1034/4 o pow. 0,0196 ha w Skołoszowie, działka zabudowana nr 341 o pow. 0,13 ha i działka niezabudowana nr 380/2 o pow. 0,04 ha w Michałówce,  działka niezabudowana nr 631 o pow. 0,37 ha w Nienowicach i wykazy gruntów do dzierżawy w miejcowościach Duńkowice i Zamojsce.