Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
[PRZETARG] Sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy Rynek 26 oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych – działka nr 1903/2 o pow. 0,1970 ha uregulowana w KW nr PR1L/0026010/7. Cena wywoławcza nieruchomości: 54 963,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 – sala nr 6 (sala obrad), w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6000,00 zł do dnia 13 sierpnia 2015 r. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.