Życie Podkarpackie nr 43/2016 Życie Podkarpackie nr 43/2016

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 301/2016, Czwartek 27 października 2016 r., Sabiny i Iwony
Opublikowano
[PRZETARG] Sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

BURMISTRZ MIASTA LUBACZOWA

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubaczowie przy Rynek 26 oraz w internecie pod adresem www.bip.lubaczow.pl w zakładce – Przetargi, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym I ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ul. Budowlanych – działka nr 1903/2 o pow. 0,1970 ha uregulowana w KW nr PR1L/0026010/7. Cena wywoławcza nieruchomości: 54 963,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień płatności. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Lubaczowie, Rynek 26 – sala nr 6 (sala obrad), w dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 6000,00 zł do dnia 13 sierpnia 2015 r. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, Rynek 26, pokój nr 3 lub telefonicznie -16 632 80 10 w. 35.

 

nr 43/2016
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium