Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Gmina Żurawica
[ZAWIADOMIENIE] Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Żurawica zawiadamia, że w siedzibie tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.zurawica.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został umieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oznaczonych jako działka nr 752/209, położona we wsi Bolestraszyce oraz dz. nr 346/23 przeznaczona do zamiany w Buszkowiczkach. Wykaz został wywieszony na okres 3 tygodni, tj. od dnia 09.07.2015 r. do dnia 30.07.2015 r. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami, upływa w dniu 20.08.2015 r.