Życie Podkarpackie nr 31/2020 Życie Podkarpackie nr 31/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 218/2020, Środa 5 sierpnia 2020 r., Marii i Stanisławy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nienadowa Dolna I” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dubiecko)
Dubiecko
O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nienadowa Dolna I”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2020 r., poz. 293 z późniejszymi zmianami),
z a w i a d a m i a m
o podjęciu przez Radę Gminy Dubiecko uchwały nr 119/XXII/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku zmienionej uchwałą nr 131/XXV/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nienadowa Dolna I”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w siedzibie Urzędu Gminy Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
nr 31/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium