Życie Podkarpackie nr 31/2020 Życie Podkarpackie nr 31/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 218/2020, Środa 5 sierpnia 2020 r., Marii i Stanisławy
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 450/1 o pow. 0,0875 ha obr. NIZINY gmina Orły (Orły)
Orły
Wójt Gminy Orły informuje,
że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły (www.bip.ugorly.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i miejscowości Niziny zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych  oznaczonych jako działki nr 450/1 o pow. 0,0875 ha obr. NIZINY gmina Orły, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiących własność Gminy Orły, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00105075/2.Przetarg odbędzie się dnia 26.08.2020 r. w sali narad (pokój nr 9), o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Orły.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 717,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemnaście złotych 00/100) netto plus VAT 23%. Wadium w wysokości. 372,00 zł, należy wpłacić w pieniądzu na konto nr 28 9113 1027 2005 3000 0045  0004 Bank Spółdzielczy w Żurawicy Oddział w Orłach, najpóźniej do 21.08.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Orły przy ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu oraz pod nr. telefonu (16) 6712693 w. 23.
nr 31/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium