Życie Podkarpackie nr 31/2020 Życie Podkarpackie nr 31/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 218/2020, Środa 5 sierpnia 2020 r., Marii i Stanisławy
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości położnej w Dobkowicach, (część działki 199/1) - przeznaczonej do oddania w użyczenie (Chłopice)
Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE
INFORMUJE,
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice
oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl
w dniach od 08.07.2020 r. do 29.07.2020 r. (tj. 21 dni)
został zamieszczony wykaz nieruchomości położonej w Dobkowicach, (część działki 199/1) - przeznaczonej do oddania w użyczenie. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach,
II piętro, pokój nr 24 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 24
nr 31/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium