Życie Podkarpackie nr 27/2020 Życie Podkarpackie nr 27/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 193/2020, Sobota 11 lipca 2020 r., Olgi i Pelagii
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów (Przemyśl)
Przemyśl

Wójt Gminy Przemyśl informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej https://gminaprzemysl.bip.gov.pl/, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
- działka nr 27 o pow. 0,2354 ha, położona we wsi Malhowice,
- działka nr 1360/27 o pow. 0,0328 ha, położona we wsi Ujkowice,
- współudział 1/5 w działce nr 87/683 o pow. 0,0687 ha, położonej we wsi Ostrów,
- działki nr 958/7 i 958/8 o łącznej pow. 0,1429 ha, położone we wsi Ujkowice,
- działki nr 186/4 i 186/6 o łącznej pow. 0,3800 ha, położone we wsi Hermanowice.
Ponadto w dniu 18 czerwca 2020 r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach: Grochowce i Ostrów.

nr 27/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium