Życie Podkarpackie nr 27/2020 Życie Podkarpackie nr 27/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 193/2020, Sobota 11 lipca 2020 r., Olgi i Pelagii
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Buszkowice (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Buszkowice, stanowiącej własność Gminy Żurawica:

 

Miejscowość

Numer działki

Powierzchnia

[ha]

Klasa gruntu

Cena wywoławcza (brutto)

Podatek VAT zwolniony

Wysokość

Wadium [zł]

Buszkowice

847

0,1882

R II

6 800,00 zł

680,00 zł

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość nie został sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.06.2020 r. (wtorek) o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, sala konferencyjna.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone
w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 25.06.2020 r. 
Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Buszkowice. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.

nr 27/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium