Życie Podkarpackie nr 27/2020 Życie Podkarpackie nr 27/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 193/2020, Sobota 11 lipca 2020 r., Olgi i Pelagii
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Czerniawka (Lubaczów)
Laszki
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 25 maja 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Czerniawka (cz. dz. 84/1), Charytany (cz. dz.: 250/1) i Wietlin (dz.: 377/18, 377/71 i 408/10) przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (16) 6285046 wew. 108. Wykazy nieruchomości dostępne są również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/
nr 27/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium