Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzeadaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kosienice (Żurawica)
Żurawica

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kosienice, stanowiących własność Gminy Żurawica,

dla których została wydana decyzja o warunkach zabudowy

 

 1. Działka nr 1121/2 o pow. 0,14 ha, cena wywoławcza (netto): 28 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2830,00 zł
 2. Działka nr 1121/3 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza (netto): 20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 3. Działka nr 1121/4 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza (netto): 26 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2630,00 zł
 4. Działka nr 1121/5 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza (netto): 20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 5. Działka nr 1121/8 o pow. 0,13 ha, cena wywoławcza (netto): 26 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2630,00 zł
 6. Działka nr 1121/9 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza (netto): 20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 7. Działka nr 1121/10 o pow.0,13 ha, cena wywoławcza (netto):26 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2630,00 zł
 8. Działka nr 1121/11 o pow.0,10 ha, cena wywoławcza (netto):20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 9. Działka nr 1121/12 o pow.0,13 ha, cena wywoławcza (netto):26 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2630,00 zł
 10. Działka nr 1121/13 o pow.0,10 ha, cena wywoławcza (netto):20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 11. Działka nr 1126/1 o pow. 0,06 ha, cena wywoławcza (netto): 18 900,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 1890,00 zł
 12. Działka nr 1126/2 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza (netto): 18 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 1830,00 zł
 13. Działka nr 1126/3 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza (netto): 21 000,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2100,00 zł
 14. Działka nr 1126/4 o pow. 0,09 ha, cena wywoławcza (netto): 20 300,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł
 15. Działka nr 1126/5 o pow. 0,10 ha, cena wywoławcza (netto): 21 000,00 zł + 23%Vat,wysokość wadium: 2100,00 zł
 16. Działka nr 1126/6 o pow.0,0930 ha,cena wywoławcza (netto):20 300,00 zł+ 23%Vat,wysokość wadium: 2030,00 zł

 

Działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokątów. Działki są niezabudowane, otoczenie stanowią grunty niezabudowane użytkowane rolniczo oraz działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz zabudową gospodarczą. Dostęp do infrastruktury częściowy. Dojazd realizowany drogami stanowiącymi własność Gminy. Dla terenu, na którym położone są nieruchomości nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr IFR.III.6730.96.2017 w dniu 18.06.2018 r. Działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. (wtorek) o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, sala konferencyjna i prowadzony będzie według kolejności działek wymienionych w punktach. Wadium należy wpłacić do dnia: 18.06.2020 r.  Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy  w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 1 niniejszego ogłoszenia.Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Kosienice. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.