Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Buszkowiczki (Żurawica)
Żurawica

 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

WÓJT GMINY ŻURAWICA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Buszkowiczki, stanowiących własność Gminy Żurawica

Miejscowość

Ozn. KW

Numer działki

Powierzchnia

[ha]

Klasa gruntu

Cena wywoławcza (brutto)

Zawiera 23% VAT

Wysokość

Wadium [zł]

Buszkowiczki

PR1P/00057023/1

461/3

0,1283

Ps III

78 000,00

7 800,00

461/5

0,1006

61 000,00

6 100,00

Dla terenu, na którym położone są działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Buszkowiczki I/2005”, zgodnie z którym działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 2MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.06.2020 r. (środa) o godzinie. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, sala konferencyjna i prowadzony będzie według kolejności w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 05.06.2020 r. Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go w Sołectwie Buszkowiczki. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.