Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce (Żurawica)
Żurawica
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica

Miejscowość

Ozn. KW

Numer działki

Powierzchnia

[ha]

Klasa gruntu

Cena wywoławcza (netto)

 

Wysokość

Wadium [zł]

Bolestraszyce

PR1P/00055145/8

752/237

0,5352

Ps III – 0,2612 ha

Ps IV – 0,2740 ha

20 000,00 zł netto

(Vat zwolniony)

2 000,00

1577/1

0,1191

Ps III – 0,1078 ha

N -0,0113 ha

47 000,00 zł netto

+ 23 % VAT

4 700,00

1577/2

0,0970

Ps III – 0,0830 ha

N – 0,0140 ha

42 000,00 zł netto

+ 23 % VAT

4 200,00

Działka 752/237 jest użytkowana rolniczo. Otoczenie stanowią grunty podobne, użytkowane rolniczo oraz tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki 1577/1 i 1577/2 mają kształt nieregularny, położone są na terenie płaskim. Otoczenie stanowią grunty zabudowane budynkami jednorodzinnymi, tereny niezbudowane stanowiące grunty użytkowane rolniczo, w części przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia. Dojazd do działek realizowany drogą stanowiącą własność Gminy Żurawica. Dla terenu, na którym położone są działki został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka 752/237 położna jest w terenie oznaczonym symbolem 1 R – tereny przeznaczone na cele rolnicze, natomiast działki 1577/1 i 1577/2 położne są w terenie oznaczonym symbolem 1MN – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 09.06.2020 r. (wtorek) o godzinie. 900
w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, sala konferencyjna i prowadzony będzie według kolejności w tabeli.
Wadium należy wpłacić do dnia: 04.06.2020 r. Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy  
w Żurawicy 09 9113 0004 2001 0000 0127 0005. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą.Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie go
w Sołectwie Bolestraszyce. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.