Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do użyczenia (Żurawica)
Żurawica
Wójt Gminy Żurawica
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica został wywieszony wykaz działek przeznaczonych do użyczenia. nr OŚG.VIII.6850.7.2.2020