Życie Podkarpackie nr 22/2020 Życie Podkarpackie nr 22/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Lubaczów
[Informacja] o wykazie nieruchomości stanowiących właśność Gminy Lubaczów przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach: Dąbków, Lisie Jamy, Młodów, Hurcze, Basznia Dolna, Opaka, Szczutków (Lubaczów)
Lubaczów

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubaczów informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubaczów, stronie internetowej www.gmina.lubaczow.pl oraz w sołectwach zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowościach: Dąbków, Lisie Jamy, Młodów, Hurcze, Basznia Dolna, Opaka, Szczutków. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37–600 Lubaczów, pok. nr 15, tel. 16 6321684 wew. 25 lub 33. Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel