Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 155/2020, Środa 3 czerwca 2020 r., Leszka i Kłotyldy
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonych w Boratynie i Chłopicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego (Chłopice)
Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE
INFORMUJE,
że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Sołectw
oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 08.04.2020 r. do 29.04.2020 r. (tj. 21 dni) został zamieszczony wykaz nieruchomości położonych w Boratynie i Chłopicach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego – nieograniczonego.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, II piętro, pokój nr 24
lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 24