Życie Podkarpackie nr 21/2020 Życie Podkarpackie nr 21/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 154/2020, Wtorek 2 czerwca 2020 r., Erazma i Marianny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Przemyśl)
Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,
że w dniu 26 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gmina- przemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w miejscowościach Hermanowice i Witoszyńce.