Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej nr działki 177/2 o pow. 0,10 ha położonej w Krasicach (Przemyśl)
Przemyśl
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska.
Zastępca Komornik Sądowy Mariusz Stasiak zawiadamia, że w dniu 17.04.2020 r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, sala nr 103 odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa nr działki 177/2 o pow. 0,10 ha położonej w Krasicach, 37-741 Krasiczyn posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr PR1P/00048844/6 w Sądzie Rejonowym w PRZEMYŚLU. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5960,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3973,33 zł Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 596,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopartzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto komornika: Bank BGŻ 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg