Życie Podkarpackie nr 30/2020 Życie Podkarpackie nr 30/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 217/2020, Wtorek 4 sierpnia 2020 r., Dominika i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Medyka)
Medyka
Wójt Gminy Medyka informuje,
że w dniu 17 marca 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Medyka oraz na stronie internetowej www.medyka.itl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących według ewidencji gruntów działkę nr 580/2 o powierzchni 0,15 ha położoną w Hurku.