Życie Podkarpackie nr 13/2020 Życie Podkarpackie nr 13/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 93/2020, Czwartek 2 kwietnia 2020 r., Franciszka i Władysława
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Orzechowce (Żurawica)
Żurawica
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ŻURAWICA
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości rolnej j, położonej w miejscowości Orzechowce, stanowiącej własność Gminy Żurawica:Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17.04.2020 r. (piątek) o godzinie. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-700 Żurawica, pokój nr 17. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium, które zostało określone w tabeli. Wadium należy wpłacić do dnia: 14.04.2020 r.

Wadium może być wniesione w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. W tytule wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz oznaczenie nieruchomości, zgodnie z tabelą zamieszczoną w pkt 1. niniejszego ogłoszenia. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę jego wpływu na konto Urzędu Gminy Żurawica.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica – ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, na stronie Gminy Żurawica w Biuletynie Informacji Publicznej. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 17 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.
nr 13/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium