Życie Podkarpackie nr 14/2020 Życie Podkarpackie nr 14/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 101/2020, Piątek 10 kwietnia 2020 r., Michała i Makarego
Opublikowano
Jarosław
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Miękisz Stary przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne (Laszki)
Laszki
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Laszki położonych w miejscowości Miękisz Stary przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej na okres 6 lat z przeznaczeniem na cele rolne jako grunty orne.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach - Referat Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji (pokój nr 8) lub tel. (016) 6285046 wew. 108. Wykaz nieruchomości dostępny jest również na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Gminy Laszki pod adresem: https://www.laszki.pl/bip/
nr 14/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium