Życie Podkarpackie nr 14/2020 Życie Podkarpackie nr 14/2020

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 101/2020, Piątek 10 kwietnia 2020 r., Michała i Makarego
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] o drugiej licytacji nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o łącznej pow. 3,2849 ha położonej w miejscowości Łętownia (Przemyśl)
Przemyśl
OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Kancelaria Komornicza nr II w Przemyślu Urszula Borkowska zastępca komornik Sądowy Mariusz Stasiak zawiadamia, że w dniu 2020.02.28 r. o godz. 10:00 sala nr 103 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Przemyślu odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
udziału 1/2 we własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/2 oraz działkę nr 267/3 o łącznej pow. 3,2849 ha położonej w miejscowości Łętownia, gmina Przemyśl, województwo podkarpackie objętej KW nr PR1P/00097452/9. W 2016 r. został dokonany geodezyjny podział działki nr 267/3, na działkę nr 267/5 o pow. 1,6412 ha oraz na działkę nr 267/6 o pow. 1,1013 ha. Udział ½ w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 32 877,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 21 918,00 zł Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. kwotę: 3 287,70 zł., w gotówce albo na konto komornika
nr 29 2030 0045 1110 0000 0237 0360
nr 14/2020
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium